شعبه جدید متیا در  پارک چمران کرج افتتاح شد. برای دیدن لیست به روز شده ی شعبات متیا از صفحه ی "شعب ما" دیدن کنید.

نان و شیرینی

  • کروسانت کروسانت
  • چیز کیک چیز کیک